פרוייקט הקמת מרפאות לעיקור וסירוס בעלי חיים משוטטים

משרד החקלאות מפרסם היום קול קורא לרשויות המקומיות, לתמיכת המדינה בהקמה, שיפוץ ואבזור של מרפאות וטרינריות, לעיקור וסירוס בעלי חיים משוטטים ולטיפול בהם.   

משרדי החקלאות והאוצר הקצו 1 מיליון ₪ לשם הקמת המרפאות. הסכום המקסימאלי שיוקצה לכל רשות- 50 אלף ₪, כך ש- 20 רשויות יוכלו ליהנות מהתקציב. ​

 

מידע נוסף לח​ץ כאן