פרוייקט הקמת מרפאות לעיקור וסירוס בעלי חיים משוטטים

משרד החקלאות מפרסם ​קול קורא לרשויות המקומיות, לתמיכת המדינה בהקמה, שיפוץ ואבזור של מרפאות וטרינריות, לעיקור וסירוס בעלי חיים משוטטים ולטיפול בהם.   

משרדי החקלאות והאוצר הקצו 1 מיליון ₪ לשם הקמת המרפאות. הסכום המקסימאלי שיוקצה לכל רשות- 50 אלף ₪, כך ש- 20 רשויות יוכלו ליהנות מהתקציב. ​

 

מידע נוסף לח​ץ כאן