מצורף הקול הקורא לתמיכה ברשויות המקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן
לשנת 2020. 
יש לשים לב לתנאי התמיכה ולהגשתה כנדרש דרך פורטל מרכבה בלבד.
לאור לוח הזמנים הצפוף לא ישלחו התראות לגבי הצורך בהשלמות ותיקונים. רשות שלא תגיש בקשה מלאה כנדרש, בקשתה לא תישפט כלל ולא תוכל לקבל תמיכה. 

לתשומת לבכם, ניתן להגיש בקשות עד לתאריך - 15.11.2020.


מכתב מקדים לנוהל תמיכה בצמצום התרבות כלבים משוטטים

נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020