​​

 

 

הנחיות וטופס בקשה להיתר קיום מופע בעלי-חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/tfasim/Pages/heter_mofa.aspxהנחיות וטופס בקשה להיתר קיום מופע בעלי-חיים