2010

 

 

חיסוני צאן במהלך ההריוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/hisunim_tzon_mahalach_herayon.aspxחיסוני צאן במהלך ההריון
מחלת BORDER בעדרי צאן בישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/BORDER.aspxמחלת BORDER בעדרי צאן בישראל
בוטוליזם בעדר כבשים לחלב - תאור מקרהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/botulisem_eder_kvasim_halav.aspxבוטוליזם בעדר כבשים לחלב - תאור מקרה
תיאור מקרה הרעלת כבשים מקוטל עשבים אלבר סופרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/haralat_kvasim_kotel_asabim.aspxתיאור מקרה הרעלת כבשים מקוטל עשבים אלבר סופר
הרעלת נחושת כרונית בכבשת אסף – תאור מקרהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/haralat_nehoshet_kivsat_asaf.aspxהרעלת נחושת כרונית בכבשת אסף – תאור מקרה
צליעה בכבשים – תיאור מקרהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/tslia_kvasim.aspxצליעה בכבשים – תיאור מקרה
הסכנה והתועלת בשימוש בחלבית רפואית לטלאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/akana_toelet_shimush_halavit.aspxהסכנה והתועלת בשימוש בחלבית רפואית לטלאים
גידול שגר - פגיעות קור בטלאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/gidul_sheger_pgiot_sheger.aspxגידול שגר - פגיעות קור בטלאים
נזקי שריפות בעדרי צאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/nikey_srefot_edrey_tzon.aspxנזקי שריפות בעדרי צאן
הרעלת כלך בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/haralt_kelah_kvasim.aspxהרעלת כלך בכבשים
הפלות בצאן (כבשים ועיזים)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/hapalot_tzon_izim_kvasim.aspxהפלות בצאן (כבשים ועיזים)
המלצות ליצירת גרעין נקי בעדר צאן אשר אובחן כנגוע במיקופלסמה אגלקטיאhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/hamlatsa_yetsirat_garin_naki.aspxהמלצות ליצירת גרעין נקי בעדר צאן אשר אובחן כנגוע במיקופלסמה אגלקטיא
השראת המלטה בצאן (בכבשים ועיזים)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/hashraat_hamlata_tzon.aspxהשראת המלטה בצאן (בכבשים ועיזים)
קולוסטרום צאן - מה עושים כשחסר?https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/kolostrom.aspxקולוסטרום צאן - מה עושים כשחסר?
טוקסופלסמה בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/toxoplasma_kzasim.aspxטוקסופלסמה בכבשים
נזקי טפילים חיצוניים בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/nizkey_tapilim_hizonim_tzon.aspxנזקי טפילים חיצוניים בצאן