2012

 

 

הפלות בצאן (כבשים ועיזים)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2010/Pages/hapalot_tzon_izim_kvasim.aspxהפלות בצאן (כבשים ועיזים)הפלות
דיווח ל-O.I.E סקרייפי - 05/03/2007https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2007/Pages/skraipy_3_07.aspxדיווח ל-O.I.E סקרייפי - 05/03/2007
חוזר סקרייפי לרופאים וטרינרים - 2/3/2007https://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/hozer_skrapy_07.aspxחוזר סקרייפי לרופאים וטרינרים - 2/3/2007