2012

 

 

יום העיון השנתי ה-10 בנושא בריאות צאן, לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"לhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/yom_iun_tzon.aspxיום העיון השנתי ה-10 בנושא בריאות צאן, לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ליום העיון השנתי ה-10 בנושא בריאות צאן, לזכרו של ד"ר איתן רפופורט ז"ל
כלבת בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/kalevet_tzon.aspxכלבת בצאןכלבת בצאן
טיפול בנוזלים בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/nozlim_tzon.aspxטיפול בנוזלים בצאןטיפול בנוזלים בצאן
הפלות הנגרמות על ידי החיידק קמפילובקטר בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/hapalot_haidak_kvasim.aspxהפלות הנגרמות על ידי החיידק קמפילובקטר בכבשיםהפלות הנגרמות ע"י החיידק קמפילובקטר בכבשים
דלקות ראה בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/daleket_reot_kvasim_izim.aspxדלקות ראה בכבשים ועיזיםדלקות ראה בכבשים ועיזים
כשל כלייתי בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/keshel_kilyati_kvasim_izim.aspxכשל כלייתי בכבשים ועיזיםכשל כלייתי בכבשים ועיזים
צניחת רקטום בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/tznihat_rektum_kvasim.aspxצניחת רקטום בכבשיםצניחת רקטום בכבשים
הרעלת ניטראטים בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/harala_kvasim.aspxהרעלת ניטראטים בכבשיםהרעלת ניטראטים בכבשים
קדחת קיו בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/Q Fever.aspxקדחת קיו בצאןקדחת קיו
הרעלת אבוקדו בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/haralat_avukado.aspxהרעלת אבוקדו בכבשים ועיזיםהרעלת אבוקדו בכבשים ועיזים
אנאפילקסיס ושוק אנאפילקטי בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/anaphylaxis.aspxאנאפילקסיס ושוק אנאפילקטי בכבשים ועיזיםאנאפילקסיס ושוק אנאפילקטי בכבשים ועיזים
קדחת חלב בעיזים וכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/kadahat_halav.aspxקדחת חלב בעיזים וכבשיםקדחת חלב בעיזים וכבשים
עקת חום בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/akat_hom_kvasim_izim.aspxעקת חום בכבשים ועיזיםעקת חום בכבשים ועיזים
נשימה מהירה ומאומצת בכבשיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/neshima_kvasim.aspxנשימה מהירה ומאומצת בכבשיםנשימה מהירה ומאומצת בכבשים
אנמיה בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/anemia_kvasim_izim.aspxאנמיה בכבשים ועיזיםאנמיה בכבשים ועיזים
בבזיוזיס בצאן (קדחת קרציות) – תאור מקרהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/kadahat_kartziot.aspxבבזיוזיס בצאן (קדחת קרציות) – תאור מקרהבבזיוזיס בצאן (קדחת קרציות) – תאור מקרה
אודות מחלת הסקרייפי בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/Scrapie.aspxאודות מחלת הסקרייפי בצאןמחלת הסקרייפי בצאן
נגיעות בקריפטוספורידיום (Cryptosporidium) בגדיים וטלאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/Cryptosporidium.aspxנגיעות בקריפטוספורידיום (Cryptosporidium) בגדיים וטלאיםנגיעות בקריפטוספורידיום (Cryptosporidioum) בגדיים וטלאים
דלקת הקרנית והלחמית בכבשים ובעיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2012/Pages/keratoconjunctivitis.aspxדלקת הקרנית והלחמית בכבשים ובעיזיםדלקת הקרנית והלחמית בכבשים ובעיזים