2012

 

 

אירועי מחלת הכלבת בישראל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל 2021דיווח של השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, על אירועי כלבת ברחבי ישראל בשנת 2019
מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מקרה כלבת מספר 7 בתן, בכפר יובל - 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/mikre7_21.aspxמקרה כלבת מספר 7 בתן, בכפר יובל - 9.2.21