2016

 

 

מאמר בנושא גרב סרקופטי (Sercoptes scabiei) בכבשים ועיזיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2016/Pages/Sercoptas scabiei.aspxמאמר בנושא גרב סרקופטי (Sercoptes scabiei) בכבשים ועיזיםמאמר בנושא גרב סרקופטי (Sercoptes scabiei) בכבשים ועיזים
מאמר אודות בת-שחפת בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2016/Pages/bat_shahefet_zton.aspxמאמר אודות בת-שחפת בצאןמאמר אודות בת-שחפת בצאן
גורמים המשפיעים על התפתחות שגר הצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2016/Pages/hitpathut_tzon.aspxגורמים המשפיעים על התפתחות שגר הצאןגורמים המשפיעים על התפתחות שגר הצאן
סיכונים בריאותיים בהזנת צאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2016/Pages/sikunim_hazanat_tzon.aspxסיכונים בריאותיים בהזנת צאןסיכונים בריאותיים בהזנת צאן