2016

התפתחות השגר זהו התהליך המתרחש מההמלטה ועד הגעת השגר לגיל שווק או התעברות ראשונה ואף מעבר לכך.
(המשך גדילה בבע"ח שהתעברו לפני גמר גדילת הרקמות).

למאמר המלא

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
מחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/sheger_tzon.aspxמחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאן
גורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_baaley_haim.aspxגורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחרים