2016

הזנת הצאן צריכה לספק את הצרכים התזונתיים של הצאן: גדילה, קיום, יצרנות (טלאים, חלב, צמר).

המנה ממנה ניזון הצאן מורכבת מ:

1. חלבון כללי.

2. חומר יבש.

3. מינרלים.

4. ויטמינים.

במטרה להוזיל את עלות המנה נעשה שימוש במרכיבים זולים שאיכותם עלולה לפגוע בביצועי הצאן.

ממשק גדול הצאן הנהוג בישראל:

1. אקסטנסיבי לחלוטין.

2. אינטנסיבי לחלוטין.

בין שתי צורות ממשק אלו קיימות מספר צורות ביניים כמו: אקסטינסיבי למחצה, אינטנסיבי עם תוספת מרעה וכו'.

המנה ממנה ניזון הצאן בממשק האינטנסיבי והמרעה ממנו ניזון הצאן בשיטת הממשק האקסטנסיבי טומנים בחובם מספר סיכונים בריאותיים.

הכרת הסיכונים עשויה למנוע / להקטין את נזקיהם ועל ידי כך למנוע תחלואה ותמותה של בעלי חיים וכפועל יוצא מכך הקטנת הנזק הכלכלי למגדלים.למאמר המלא

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20