​בבזיוזיס בכבשים היא מחלה שמקורה בקרצית Rhipicephalus bursa הנגרמת ע"י הטפיל התוך אריטרוציטרי (בתוך תאי הדם האדומים) Babesia ovis, כאשר הצורה החריפה (אקוטית) של המחלה מאופיינת בחום גבוה, אנמיה פרוגרסיבית, צהבת ובילירובינמ​יה. המחלה פוגעת בכל גזעי הכבשים ובעיקר בבע"ח רגישים. באזורים אנדמיים עשויה לגרום ל- 10% תחלואה ו- 2% תמותה בעדרים.

​בבזיוזיס בכבשים​ - מאמר מאת דר' שמוליק זמיר, רופא צאן שו"ט ​​

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019