​בבזיוזיס בכבשים היא מחלה שמקורה בקרצית Rhipicephalus bursa הנגרמת ע"י הטפיל התוך אריטרוציטרי (בתוך תאי הדם האדומים) Babesia ovis, כאשר הצורה החריפה (אקוטית) של המחלה מאופיינת בחום גבוה, אנמיה פרוגרסיבית, צהבת ובילירובינמ​יה. המחלה פוגעת בכל גזעי הכבשים ובעיקר בבע"ח רגישים. באזורים אנדמיים עשויה לגרום ל- 10% תחלואה ו- 2% תמותה בעדרים.

​בבזיוזיס בכבשים​ - מאמר מאת דר' שמוליק זמיר, רופא צאן שו"ט ​​

 

 

התנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/gmalim_herum.aspxהתנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונהכחלק מתמודדות עם התפרצות מחלת הקורונה, לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום עבור מגדלי גמלים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקיום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונהישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה. לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום באורוות, למגדלים ורופאי סוסים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקוום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
הודעה ללולנים, מרץ 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_3_2020.aspxהודעה ללולנים, מרץ 2020