​בבזיוזיס בכבשים היא מחלה שמקורה בקרצית Rhipicephalus bursa הנגרמת ע"י הטפיל התוך אריטרוציטרי (בתוך תאי הדם האדומים) Babesia ovis, כאשר הצורה החריפה (אקוטית) של המחלה מאופיינת בחום גבוה, אנמיה פרוגרסיבית, צהבת ובילירובינמ​יה. המחלה פוגעת בכל גזעי הכבשים ובעיקר בבע"ח רגישים. באזורים אנדמיים עשויה לגרום ל- 10% תחלואה ו- 2% תמותה בעדרים.

​בבזיוזיס בכבשים​ - מאמר מאת דר' שמוליק זמיר, רופא צאן שו"ט ​​

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
עדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/yetzu_dagim_canada_02-12-19.aspxעדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19
מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspxמידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.