2020

​​

 

 

מחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/sheger_tzon.aspxמחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאן
גורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_baaley_haim.aspxגורמי תחלואה שעלולים לעבור מצאן לבעלי חיים אחרים
מאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_2020.aspxמאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?