בדיקות בעלי חיים

​השירותים הווטרינרים בשדה מבצעים בדיקות בשדה, במעבדה או שולחים בדיקות לאיבחון במעבדות המכון הווטרינרי.

הבדיקות הנערכות הן חלק ממסגרת הרפואה המונעת עליה אמונים השירותים הווטרינרים בשדה.

סוגי הדגימות הנבדקות: 

 1. דם 
 2. צואה
 3. חלב
 4. איברים
 5. עור
 6. מטושי עיניים, אף, אברי רבייה ועוד
 7. שליות ונפלים בעקבות הפלות

בדיקות הנערכות בלשכות או נלקחות על ידן:

 1. בדיקות דם לגילוי לגורמי הפלות בבקר ובצאן;
 2. בדיקות דם לגילוי מחלת הבת שחפת;
 3. מבחן טבעת בחלב לגילוי מחלת הברוצלה בבקר;
 4. שאריות ביולוגיות בחלב;
 5. תבחיני עור לגילוי מחלת השחפת בבקר
 6. דגימת עור לגילוי מחלת אבעבועות בצאן.

חלק מן הבדיקות מתבצעות באופן שגרתי וחלקן מתבצעות בעקבות חשד למחלה או להתפרצות מחלה.