חיסון בעלי חיים

​השירותים הווטרינרים בשדה מחסנים את בעלי החיים במשק החקלאי, למעט בעלי כנף, כחלק מהרפואה המונעת עליה הם מופקדים. שירותים וטרינריים בשדה מחסנים את בעלי החיים בחיסון פעיל.


חיסון פעיל  

חיסון בו נחשף בעל החיים למחולל המחלה, לחלק ממנו או לרעלן.
חיסון זה נועד ליצירת חסינות אצל בעל החיים.

סוגי חיסון  

 1. חיסון חי-מוחלש
 2. חיסון ממומת

אופן מתן החיסונים  

 1. הזרקה
 2. חשיפת ריריות

תדירות החיסון  

תדירות החיסון נקבעת על פי:
 1. סוג החיסון
 2. המצב האפידמיולוגי של המחלה
 3. מידע מקצועי

המחלות כנגדן מחסנים  

המחלות כנגדן מחסנים נקבעות על פי:
 1. חומרת המחלה ונזקיה
 2. קיים חיסון כנגדה
 3. הסכנה לבריאות הציבור מהמחלה​

חיסוני חובה וחיסוני רשות  

השירותים הווטרינרים בשדה מחסנים חיסוני חובה וחיסוני רשות.
 • חיסוני חובה: חיסונים אשר השירותים הווטרינרים מחייבים את בעלי המשקים לחסן.
 • ​חיסוני רשות: חיסונים אשר השירותים הווטרינרים אינם מחייבים את בעלי המשקים לחסן. חיסונים אלה ניתנים בהתייעצות עם הרופא המטפל והמגדל. 

​​יחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
פעילות היחידה מתבצעת באמצעות שש לשכות וטרינריות הפרושות ברחבי הארץ.​