יחידת שירותים וטרינריים בשדה עוסקת במניעת מחלות בעלי-חיים ומחלות המשותפות לבעלי-חיים ולאדם, והדברתן.
פעילות היחידה מתבצעת באמצעות שש לשכות וטרינריות הפר​ושות ברחבי הארץ.​

שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)

 

 

 

 

נוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלבבקרשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/nohal_digum_bakar.aspxנוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלב20/02/2018 22:00:00{1c20141c-f4bb-443c-83a9-b76896dffc08}6ae18dc6-fde6-4439-a9ea-3b486b4ce9844
נוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורסהמרכז הארצי לרישום כלביםשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מרכז רישום כלבים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2018/Pages/nohal_ptor_tashlum_agra_kelev_lo_meukar_mesoras.aspxנוהל פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס11/02/2018 22:00:00{f63f6de6-d204-4e9e-8862-b8d305589295}040e1b05-d2d2-4d70-8cf7-95427bb4cb712
אבעבועות צאן בעדר כבשים במושב נוב ברמת הגולןצאן;מחלות צאן;שירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מחלות צאן;מחלות בעלי חיים וזואונוזותhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/ababuot_tzon.aspxאבעבועות צאן בעדר כבשים במושב נוב ברמת הגולן26/12/2017 22:00:00{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1145
פה וטלפיים ברש"פ - הודעות עבור רופאי ומגדלי בקר, צאן וחזיריםשירותים וטרינריים;בקרשירותים וטרינריים;שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/pe_tlafaim_rashaf.aspxפה וטלפיים ברש"פ - הודעות עבור רופאי ומגדלי בקר, צאן וחזירים23/12/2017 22:00:00{f4b08ea9-7d63-4f53-85d7-ecab89aecef1}7ab3889e-6bd5-489b-8a07-429922c0e1b1144

 

 

תמיר גושןתמיר גושן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466652תמיר גשןמנהל השו_ט בשדה03-968161403-9681746tamirgo@moag.gov.il
אוחיון יפהאוחיון יפה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466539אוחיון יפהרכזת לשכת מנהל שו_ט בשדה03-968161403-9681746yafao@moag.gov.il
מילמן אלברטמילמן אלברט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467012מילמן אלברטרופא וטרינר לשכתי08-6235755AlbertM@moag.gov.il
אהרון סולומוני סולומוניאהרון סולומוני סולומוני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465778אהרון סולומוני סולומונירופא לשכה08-623575508-6271886aharons@moag.gov.il

 

 

מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe)tlafaim_snir_5-12-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-1808/12/2018 22:00:00
מחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/ashad_dever_shrona_19-11-18.aspxמחלת דבר צאן במושב שרונה - 29.11.1828/11/2018 22:00:00
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 30.11.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe_tlafaim_kfar_sald_29-11-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד - 30.11.1828/11/2018 22:00:00
עדכונים בנושא התפרצות מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר הנמצא במרעה ביער מסעדה באזור הבניאס - 21.11.18 https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/hashad_pe_tlafaim_masada.aspxעדכונים בנושא התפרצות מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר הנמצא במרעה ביער מסעדה באזור הבניאס - 21.11.18 24/11/2018 22:00:00

 

 

 

 

תהליך דיווח קליטת עגלים מייבואבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/klitat_agalim_yevu.aspxתהליך דיווח קליטת עגלים מייבואתהליך דיווח קליטת עגלים מייבוא
כתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושובקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/hatzhara_hithayvut_rofe_vet_2015.aspxכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושוכתב הצהרה והתחייבות של הרופא הווטרינר המלווה את מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים או לחידושו
כתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חייםבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/hatzhara_kley_yeria.aspxכתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חייםכתב הצהרה והתחייבות של מבקש ההמלצה למתן רישיון לכלי ירייה לצורך הרדמת בעלי חיים
טופס דיווח - סימון עגלים ישראליםבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/simun_agalim.aspxטופס דיווח - סימון עגלים ישראליםטופס דיווח - סימון עגלים ישראלים
טופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/tfasim/Pages/rishum_rechev.aspxטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חייםטופס בקשה לרישום רכב להובלת בעלי חיים

 

 

<a href="/services/Pages/Chambers_veterinary_Search.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Chambers_veterinary_Search.aspx</a>איתור לשכות וטרינריות לפי ישוב
<a href="/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/contact_leshachot_veterinariot.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />contact_leshachot_veterinariot.aspx</a>יצירת קשר עם הלשכות הווטרינריות

 

 

נוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמותhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_haavarat_nekevot_bakar.aspxנוהל להעברת נקבות בקר מעל גיל 12 חודשים מרפת חלב למפטמות14/11/2015 22:00:00
נוהל מתן היתרי הובלה למקנהhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_heter_hovala_mikne.aspxנוהל מתן היתרי הובלה למקנה14/11/2015 22:00:00
נוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלבhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nohal_hovala.aspxנוהל בדיקות החובה הדרושות לשם קבלת היתר להובלת נקבות בקר מרפת חלב11/11/2015 22:00:00
נוהל סימון ורישום בקרhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/nehalim/Pages/nihul_rishum_bakar.aspxנוהל סימון ורישום בקר09/05/2015 21:00:00

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
חוק רישוי עסקים, תשכח-1968https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968