2012

 

 

סיכום אירוע מחלת הגמרת בעדר בקר במושב קשת - 30/8/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/gameret_keshet_30.8.12.aspxסיכום אירוע מחלת הגמרת בעדר בקר במושב קשת - 30/8/2012אירוע מחלת הגמרת בעדר בקר במושב קשת
אירועי קטרת העור לשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/eruey_kateret_or_3-8-12.aspxאירועי קטרת העור לשנת 2012אירועי קטרת העור לשנת 2012
מחלת קטרת העור ברמת הגולן - 8/3/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/kateret_or_3-8-12.aspxמחלת קטרת העור ברמת הגולן - 8/3/2012מחלת קטרת העור ברמת הגולן
אזור התפרצות קטרת העור - 3/8/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/kateret_or_map.aspxאזור התפרצות קטרת העור - 3/8/2012אזור התפרצות קטרת העור
עדכון אגרות לפי תקנות הכלבת מיום 1/7/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/idkun_agrot_7-2012.aspxעדכון אגרות לפי תקנות הכלבת מיום 1/7/2012עדכון אגרות לפי תקנות הכלבת מיום 1/7/2012
מחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 - עדכונים אחרוניםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/SAT-2_29-5-12.aspxמחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 - עדכונים אחרוניםמחלת הפה והטלפיים מזן SAT
העברת בקר לעזה במחסום כרם שלום – 20/4/12https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/haavarat_bakar_aza_20-4-12.aspxהעברת בקר לעזה במחסום כרם שלום – 20/4/12העברת בקר לעזה במחסום כרם שלום – 20/4/12
מחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 ברפיח - עדכונים אחרוניםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/pe_tlafaim_23-4-12.aspxמחלת הפה והטלפיים מזן SAT-2 ברפיח - עדכונים אחרונים
מפת האזור הנגוע במחלת הפה והטלפיים באתר דודאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/mapa_dudaim.aspxמפת האזור הנגוע במחלת הפה והטלפיים באתר דודאיםמפת האזור הנגוע במחלת הפה והטלפיים באתר דודאים
מחלת הפה והטלפיים באתר דודאים - 26/3/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/pe_tlafaim_dudaim.aspxמחלת הפה והטלפיים באתר דודאים - 26/3/2012מחלת הפה והטלפיים באתר דודאים
מחלת הפה והטלפיים בעיר רהט - 22/3/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/pe_tlafaim_rahat.aspxמחלת הפה והטלפיים בעיר רהט - 22/3/2012מחלת הפה והטלפיים בעיר רהט - 22/3/2012
מפת האיזור הנגוע בפה וטלפיים ברהט והישובים מסביב ברדיוס של 3 ו-10 ק"מhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/pe_tlafaim_rahat_map.aspxמפת האיזור הנגוע בפה וטלפיים ברהט והישובים מסביב ברדיוס של 3 ו-10 ק"ממפת האיזור הנגוע בפה וטלפיים ברהט והישובים מסביב ברדיוס של 3 ו
חוזר שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2012/Pages/hozer_shpaat_ofot_3-2012.aspxחוזר שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותייםחוזר שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותיים