2013

ביום שלישי, 19.11.13 אושר החשד למחלת הפה והטלפיים במכלאת בקר לבשר הממוקמת בכניסה הדרומית של מג'דל שמס, רמת הגולן.

מדובר במכלאה המונה 20 ראשי בקר לבשר (16 עגלות ו-3 עגלים). כולם מסומנים ומחוסנים. בבדיקה הקלינית אובחנו ב-3 עגלים וב-2 עגלות לקויות / כיבים בין הטלפיים, קשיי צליעה, ריור, לקויות בלשון ובחניכיים וחום 39.5 – 40.0 מע"צ.
מדגימות שנשלחו למעבדה לפו"ט בחטיבה לווירולוגיה של המכון הווטרינרי בבית דגן בודד נגיף הפו"ט. טרם זוהה זן הנגיף.
על אזור מג'דל שמס, ברדיוס של כ- 10 ק"מ, הוטל הסגר.

רשימת הישובים שבתחום ההסגר:


סמל ישוב     שם ישוב    
4010 אודם
4003 אל רום
4001 בוקעאתה
4201 מג'דל שמס
4203 מסעדה
4303 נוה אטיב
4023 נחל נמרוד
4502 עין קניא
1132 שנירלמחלת הפה והטלפיים במג'דל שמס - מידע והנחיות
לתרשים הישובים בהסגר ברדיוס של כ- 10 ק"מ

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא