2014

לידיעת הרופאים הווטרינרים לבקר וצאן:

א. הודעה בעניין חשד לקשר בין אירוע הפלות ותמותת ולדות בעדר כבשים בסמוך לחיסון בתרכיב Imocolibov.

ב. לנוכח מספר דיווחים שהתקבלו בשירותים הווטרינריים לאחרונה על הרעלות ניטרטים,  מידע רלוונטי בנושא מצוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמנים שהוכן על ידיי שה"ם – שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות.


להודעה באשר לחשד לקשר בין אירוע הפלות ותמותת ולדות נרחב בסמוך לחיסון בתרכיב Imocolibov
למידע בנושא מצוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמנים

 

 

הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspxהודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
משרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטליhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/online-marketing.aspxמשרד החקלאות מנתח את השיווק המקוון הישיר של תוצרת חקלאית טרייה מהחקלאי לצרכן בעידן הקורונה במטרה להציע לחקלאים הכשרה בתחום ולאפשר להם לשווק ישירות לצרכן באופן דיגיטלי