2014

לידיעת הרופאים הווטרינרים לבקר וצאן:

א. הודעה בעניין חשד לקשר בין אירוע הפלות ותמותת ולדות בעדר כבשים בסמוך לחיסון בתרכיב Imocolibov.

ב. לנוכח מספר דיווחים שהתקבלו בשירותים הווטרינריים לאחרונה על הרעלות ניטרטים,  מידע רלוונטי בנושא מצוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמנים שהוכן על ידיי שה"ם – שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות.


להודעה באשר לחשד לקשר בין אירוע הפלות ותמותת ולדות נרחב בסמוך לחיסון בתרכיב Imocolibov
למידע בנושא מצוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמנים

 

 

חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא