2014

 

 

הנחיות לתיאום הטיפול בפגרי יונקים ועופות בעקבות תמותה המונית/חריגהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hanhayot_yonkim.aspxהנחיות לתיאום הטיפול בפגרי יונקים ועופות בעקבות תמותה המונית/חריגההנחיות לתיאום הטיפול בפגרי יונקים ועופות בעקבות תמותה המונית/חריגה
הודעה למחסנים מורשים בנושא חיסון דחף לכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_kalevet.aspxהודעה למחסנים מורשים בנושא חיסון דחף לכלבתהודעה למחסנים מורשים בנושא חיסון דחף לכלבת
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל - 10-11.2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/heterim_raal_10-11.2014.aspxרשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל - 10-11.2014רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש ברעל
רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש בירי - 9-11.2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/heterim_yeri_10-11.2014.aspxרשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש בירי - 9-11.2014רשימת רשויות שקיבלו היתרים לשימוש בירי - 9-11.2014
חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_pot_2014-2015.aspxחיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015חיסון מקנה פה וטלפיים 2014-2015
הודעה לרופאים הווטרינרים לבקר וצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/Imocolibov- 1.05.14.aspxהודעה לרופאים הווטרינרים לבקר וצאןהודעה לרופאים הווטרינרים לבקר וצאן
עדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/tarkivey_bakar_tzon_10-4-14.aspxעדכון לעניין תרכיבים לשימוש בבקר ובצאן
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_tira 2014.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_ 190214.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים
הוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/hisun_bakar_2014.aspxהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העורהוראות ביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_23.1.14.aspxעדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_ 16.01.14.aspxמחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14
מחלת הפה והטלפיים באכסאל - 9.1.13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_IKSAL 9.1.14.aspxמחלת הפה והטלפיים באכסאל - 9.1.13מחלת הפה והטלפיים באכסאל - 9.1.13