2014

להלן הנחיות השירותים הווטרינריים לעניין חובת חיסון בקר בישראל נגד מחלת קטרת העור.

להוראות הביצוע לעניין חובת חיסון בקר נגד מחלת קטרת העור
לתוספת להוראת הביצוע

 

 

מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or_27-4-13.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 27/4/2013
מפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 3/4/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2013/Pages/kateret_or.aspxמפת מוקדי קטרת העור בעדרי בקר (לחלב ולבשר) - 3/4/2013
דיווח המשך ל- O.I.E קטרת העור - 20/3/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/kateret_or_20-3-13.aspxדיווח המשך ל- O.I.E קטרת העור - 20/3/2013