2014

אירוע פה וטלפיים חדש נרשם היום בדיר צאן (חלב/בשר) הממוקם בשולי העיר טירה שב"משולש".  
מדובר בדיר המונה כ- 200 ראשי צאן: כ- 100 כבשים בוגרות וכ- 100 טלאים וטליות. הדיר סגור ללא יציאה למרעה, ראשי הצאן מסומנים ומחוסנים. בבדיקה הקלינית אובחנו בכבשים בוגרות, בין היתר, צליעות, כיבים בלשון, בחניכיים ובין הטלפיים. על אזור טירה, ברדיוס של כ- 10 ק"מ, הוטל הסגר.

למידע מורחבלרשימת הישובים בהסגר ברדיוס של כ- 10 ק"מ
לתרשים ישובים בהסגר ברדיוס של כ- 10 ק"מ

 

 

הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_tira 2014.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_ 190214.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_23.1.14.aspxעדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14