2014

מאז הודעתנו על אירועי הפה והטלפיים ביישוב אכסאל (13.01.14) ובעיר טירה (16.01.14) לא אובחן/נרשם כל מקרה חדש, לא בדירי המוקד ולא ברדיוס הקרוב או הרחוק מהם. 
מדגימות שהועברו מהמוקד בטירה למעבדה שבמכון הווטרינרי בודד וזוהה גם כאן (כמו באכסאל) נגיף הפה והטלפיים מזן O.למידע מלא

 

 

הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_tira 2014.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 2.3.14
הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_ 190214.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_ 16.01.14.aspxמחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14