2014

להלן הודעת השירותים הווטרינריים לעניין הוצאת הישובים מתחום הסגר הפה והטלפיים (מוקד: טירה) החל מיום א', 2.3.2014.

להודעה

 

 

הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/sium_hesger_ 190214.aspxהוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים - 19.2.14הוצאת ישובים מתחום הסגרי הפה והטלפיים
עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_23.1.14.aspxעדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14עדכון בנושא מחלת הפה והטלפיים - 22.01.14
מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2014/Pages/pe_tlafaim_ 16.01.14.aspxמחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14מחלת הפה והטלפיים בטירה -16.1.14