​בשנים האחרונות אובחנה מחלת הברוצלוזיס במספר רפתות חלב. המחלה פוגעת בפרות ובעדרי צאן בארץ, ובעקבות כך גם בבני אדם. ניטור גורמי הפלה בכלל, וברוצלוזיס בפרט, חשובים בכדי למנוע התפשטות מחלה בעדר, אם חדרה כבר לע​דר.

​נוהל דיגום בקר לחלב ברוצלוזיס מתאריך 31.1.18​

מכתב נלווה לנוהל דיגום בקר לחלב מתאריך 21.2.18​​

 

 

הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2018.aspxהנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב
קול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_bokrim_2018.aspxקול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשר
שדרוג האפלקיציה לחקלאים - "אגרומאטו"https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/application_bakar_2018.aspxשדרוג האפלקיציה לחקלאים - "אגרומאטו"