2020

בשל ההתפשטות הרחבה של 19-Covid ברחבי העולם בקרב בני אדם, מצטברות עדויות כי קיימת אפשרות נדירה להדבקת בעלי חיים בנגיף מבני אדם נגועים. נמצאו מספר בעלי חיים חיוביים לנגיף, ממינים שונים, שהיו
במגע קרוב עם אנשים חולים:
  • כלבים.
  • חתולים.
  • חתולים גדולים (אריות, טיגריסים בגני חיות), 
  • חורפנים (מינק).
בכל המקרים נראה כי מקור הדבקת בעלי החיים הוא בני אדם חולים עמם באו במגע. 

למידע המלא בנושא קורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.20

 

 

עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20