2020

​​

 

 

הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20
מקרה כלבת מספר 41 בתן, בשתולה -24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-41-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 41 בתן, בשתולה -24.11.20
מקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dovev_38-2020.aspxמקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)
מקרה כלבת מספר 35 – בתן, באזור קיבוץ הגושריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_37.aspxמקרה כלבת מספר 35 – בתן, באזור קיבוץ הגושרים
מקרה כלבת מספר 36 – בתן, באזור להבות הבשןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_36.aspxמקרה כלבת מספר 36 – בתן, באזור להבות הבשן
מקרה כלבת מספר 37 – בתן, באזור אתר אבל בית מעכה, ליד מטולהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_37-2020.aspxמקרה כלבת מספר 37 – בתן, באזור אתר אבל בית מעכה, ליד מטולה
קורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/co19_animals.aspxקורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.20
מקרה כלבת מספר 33 – בכלב, במטולהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_33-10-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 33 – בכלב, במטולה
מקרה כלבת מספר 43 – בזאב, בישוב יסוד המעלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_34.aspxמקרה כלבת מספר 43 – בזאב, בישוב יסוד המעלה
מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
ממצא שחפת – מיקובקטריום בוביס בפרה ברפת מרום הגלבוע בישוב מרב - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/-28-10-20_mera_shahefet.aspxממצא שחפת – מיקובקטריום בוביס בפרה ברפת מרום הגלבוע בישוב מרב - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 30 – בתן, בקיבוץ שדה נחמיהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_30.aspxמקרה כלבת מספר 30 – בתן, בקיבוץ שדה נחמיה
מקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevt_29.aspxמקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראון
מקרה כלבת מספר 28 – בתן, חוות הפורלים, קיבוץ דןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_28.aspxמקרה כלבת מספר 28 – בתן, חוות הפורלים, קיבוץ דן
מקרה כלבת מספר 27 – בכלב, ממצפה מתת, 14.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kelevet27.aspxמקרה כלבת מספר 27 – בכלב, ממצפה מתת, 14.10.20
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspxמקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20
מקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_26.aspxמקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.20
מקרה כלבת מספר 24 – בתן, קיבוץ אילוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_24.aspxמקרה כלבת מספר 24 – בתן, קיבוץ אילון
מקרה כלבת מספר 22 – בתן במושב נטועה, 29.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/netua_23.aspxמקרה כלבת מספר 22 – בתן במושב נטועה, 29.9.20
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים - 2020-2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/hisun_bakar_.aspxחיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים - 2020-2021
ממצא חיובי לברוצלוזיס קאניס בכלביית אלון - הגלילhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bru_27-8-2020.aspxממצא חיובי לברוצלוזיס קאניס בכלביית אלון - הגליל
מקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_sasa.aspxמקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20