2020

 

 

אירועי מחלת הכלבת בישראל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל 2021דיווח של השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, על אירועי כלבת ברחבי ישראל בשנת 2019
מקרה כלבת מספר 54 בתן, בישוב רחניה - 31.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_45.aspxמקרה כלבת מספר 54 בתן, בישוב רחניה - 31.12.20
מקרה כלבת מספר 74 בתן, בישוב מרגליות - 31.12.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_47.aspxמקרה כלבת מספר 74 בתן, בישוב מרגליות - 31.12.20