2020

בתאריך 17.12.20 הוצאה רפת החלב של קיבוץ חצרים מהסגר ברוצלה, לאחר שני סבבים של בדיקות דמים עוקבות ברפת, שנמצאו שליליות לברוצלה.

המשק נמצא במעקב, וניתנו הוראות על מנת לשמר את המצב הקיים היום ולשמור על תנאי בטיחות ביולוגיים.

הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה ברפת בחצרים, 17.12.20

הודעה על גילוי  פרה חיובית לברוצלה בבדיקות סרולוגיות ברפת בחצרים בתאריך 21.5.19

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב
מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_22-2-21.aspxמחלת הפה והטלפיים בכפר סאלד – 22.2.21