2021

ממטושים שנלקחו מצאן הרועה בישוב אלעד, יער קולה, אשר הראה סימנים מחשידים לדבר הצאן (PPR ), הממצא נתגלה כחיובי. מבוצע תחקיר והוטל הסגר. העדר יחוסן בימים הקרובים.

ממצא חיובי לדבר הצאן בישוב אלעד, יער קולה - 21.4.21

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים