2021

תן (נקבה) ששכבה לצד הדרך, באזור בריכות מנסורה, בישוב שאר ישוב, הובאה ביום שני, 4.1.21 ,לבדיקה במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי, ונמצאה חיובית לכלבת.

למידע המלא מקרה כלבת מספר 1 בתן בשאר ישוב 5.1.21

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים