2021

בתאריך 8.3.21 הגיעו דגימות מחומר החשוד למחלת הפה והטלפיים בעדר בקר לבשר בטובא זנגריה. בדגימות שהועברו למכון הווטרינרי, אומת בבתאריך 9.3.21 החשד בבדיקות PCR וצמיחה של הווירוס בתרבית תאים. הוטל סגר על משקים ביישובים בטווח של 10 ק"מ המהמוקד.

מחלת הפה והטלפיים בטובא זנגריה – הודעה ראשונה, 10.3.21

מפת אזור התפרצות והסגר ברדיוס 3 ו- 10 ק"מ מסביב למוקד

נספח 1: תנאים להעברת בעלי חיים לשחיטה ולגידול

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
עדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_10-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מרץ 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מרץ 2021