2021

בתאריך 5.1.21 בעגל ממשק מעלה גמלא, שהובא לשחיטה בבית המטבחיים ירכא, נתגלו סימנים מחשידים למחלת הפה והטלפיים. מחומר שהובא לבדיקה במכון הווטרינרי, אומת החשד בבדיקות PCR וצמיחה של הווירוס בתרבית תאים.
הוגדר אזור התפרצות ברדיוס 10 ק"מ מסביב למוקד, והוטל הסגר באזור.
הסגר הוסר בתאריך 25.2.21.

אירוע פה וטלפיים בבית המטבחיים ירכא, עגל שמקורו במשק מעלה גמלא, הודעה ראשונה - 6.1.21

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים