2021

יחמור שנמצא רובץ ליד הישוב גורן, הובא ביום שני, ה- 18.1.21 לבדיקה במכון הווטרינרי, בדבר מחלת הפה-והטלפיים.
ביום שלישי, ה- 19.1.21, הדוגמאות שהגיעו מנתיחת היחמור, היו חיוביות ב- PCR וחיוביות בצמיחה על תרביות תאים.

מחלת הפה-והטלפיים בחיות-בר, הודעה ראשונה - 24.1.21

 

 

מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים
עדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_10-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה-וטלפיים בעראמשה, שהחל בתאריך 9.2.21
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אפריל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אפריל 2021