2021

בתאריך 3.1.21 הגיעה הודעה בדבר חשד למחלת הפה והטלפיים בעדר עיזים לחלב במושב זרעית. בדגימות שהועברו למכון הווטרינרי, אומת החשד בבדיקות PCR וצמיחה של הווירוס בתרבית תאים. 
אזור התפרצות הוגדר ברדיוס 10 ק"מ מסביב למוקד, והוטל הסגר על האזור.

בתאריך 9.3.21, הסתיימו 30 יום מאירוע פה וטלפיים במושב זרעית. מוסר ההסגר מהמשק באזור הנגוע סביב המוקד במושב זרעית. העברת בקר לגידול ממשק המוקד לשאר הארץ, תתאפשר רק החל מתאריך 9.4.21.

אירוע פה וטלפיים במושב זרעית - הודעה שלישית, ספירה לאחור - 10.2.21

אירוע פה והטלפיים במושב זרעית, הודעה שנייה - 6.1.21 

מפת ישובים בהסגר 3 ו-10 ק"מ זרעית

אירוע פה וטלפיים במושב זרעית, הודעה ראשונה - 4.1.21

 

 

דחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/dhiyat_yevu_baaley_haim.aspxדחיית יבוא בעלי חיים לישראל - 13.5.21
עדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe-tlafaim-10-3-2021.aspxעדכונים מאירוע הפה והטלפיים בטובא זנגריה - 12.4.21
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspxמידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים