תנועת בעלי חיים

​​פיקוח על תנועת בעלי חיים הוא אמצעי בידי השירותים הווטרינריים למניעת מחלות בעלי חיים ושמירה על בריאות הציבור.

תנועת בעלי חיים נגועים או חולים ממקום למקום יכולה להוות סכנה ממשית לאוכלוסיית בעלי החיים בדרך ובנקודת היעד.

בקרה על תנועת בעלי חיים חשובה לשם עקיבות אחר מקור בעלי חיים לשם התחקות אחר מקור המחלה במידה ותתגלה תנועת בעלי חיים מחוייבת על פי חוק בהיתר העברה בכתב ממקום למקום.

על המבקש להעביר בעל חיים מקום למקום חלה חובת הגשת בקשה להיתר העברה מהרופא הווטרינר הממשלתי.

הרופא הווטרינר הממשלתי רשאי לאשר העברת בעלי חיים בהיתר בכתב ובתנאים שיקבע.

לקבלת היתרי העברה לבקר, צאן וגמלים ניתן לפנות אל הלשכות הו​וטרינריות המחוזיות הפרושות ברחבי הארץ.
תנועת בעלי חיים