טפסים

הכנסת תוויות אוזן חדשות על פי סטנדרט בינלאומי, מאפשר שימוש בסימון עגלים מיבוא ללא צורך בסימון הבקר בתוויות ישראליות (צהובות ו/או לבנות).
לצורך קליטה ממוחשבת פותח קובץ אקסל שיש למלא בו את נתוני העגלים מיבוא והם ייקלטו אוטומטית במערכת הבקר.

להלן קובץ האקסל ומדריך המסביר את דרך העבודה והמילוי של הקובץ.

לקובץ דיווח קליטת עגלים מיבוא
למדריך למשתמש קליטת נתוני עגלים מייבוא
פרה ועגל. צילום: משרד החקלאות

 

 

הנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/rishum_kenes_bakar_2018.aspxהנחיות רישום לכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר לחלב
קול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_curse_bokrim_2018.aspxקול קורא לציבור הבוקרים, הצעירים והוותיקים, בנושא קורס גידול בקר לבשר
נוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/nohal_digum_bakar.aspxנוהל דיגום ברוצלוזיס בבקר חלב