בריאות דגים

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

​​​​ניסיונות לגידול דגים בישראל החלו כבר בראשית המאה הקודמת, עם תחילת ההתיישבות בארץ ישראל. במרוצת השנים, התפתח ענף דגי המאכל והוא מספק היום כרבע מצריכת הדגים המקומית. היקף הייצור של דגי מאכל במים הפנימיים עומד על כ-18 אלף טון בשנה ובים התיכון על כ-2,000 טון בשנה.


תנאי האקלים הייחודיים בישראל מאפשרים גידול מספר רב של מיני דגים. המים הקרים של נחל הדן בצפון הארץ מאפשרים גידול של דגי פורל וחדקן. באזורים אחרים כמו עמק המעיינות ומישור החוף בהם קיימים מקורות מים חמים יותר מגדלים בעיקר דגי אמנון (מושט), קרפיון וקיפון (בורי).

ענף נוסף שהתפתח במהלך השנים בישראל הינו גידול וייצוא של דגי נוי. ענף זה מתחלק לדגי נוי של מים קרים כמו הקוי ודגי הזהב הגדלים במערכות פתוחות ובמתקנים סגורים. בענף דגי הנוי הטרופיים מגדלים מספר רב של מיני דגים במערכות סגורות.​

בשנת 2014 הוקמה יחידת "בריאות דגים" בשירותים הווטרינריים ופועל בה רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים. היחידה כפופה למנהל השירותים הווטרינריים ופועלת בשיתוף פעולה עם יחידות נוספות בשירותים הווטרינריים, במשרד החקלאות, במשרדי ממשלה אחרים, מעבדות אבחון ועם האקדמיה.

הרופא הווטרינר לפיקוח על מחלות דגים פועל מכוח פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן – הפקודה). בעבר, נכללו בפקודה דגים ודו חיים בלבד. בשנת 2016 עודכנה הפקודה ונוספו אליה גם חסרי חוליות החיים במים: סרטנאים (crustaceans), רכיכות (molluscs), צורבניים (cnidaria) וקווצי עור (echinodermata).

במסגרת תפקידו, משמש הרופא הווטרינר לפיקוח על מחלות דגים יועץ מקצועי לרופאים ווטרינרים ולמגדלים בנושא מחלות דגים ובדבר מניעתן, כותב ומעדכן נהלים, תקנות וחוקים בנושא פיקוח ואכיפה בתחום זה. כמו כן, מפקח רופא הדגים על תהליכי הגידול והרבייה במשקים השונים.
בריאות דגים

 

 

 

 

חוזר חובת דיווח על מחלות רשומות ואירועי תחלואה ותמותה חריגים בבעלי חיים החיים במים 1.8.19שירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חייםבריאות דגים;מעבדה לטיב דגה ומוצרי דיג (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/hovat_divuah_mahalon_maim-18-07-19.aspxחוזר חובת דיווח על מחלות רשומות ואירועי תחלואה ותמותה חריגים בבעלי חיים החיים במים 1.8.1904/08/2019 21:00:00{13f399cc-d337-41b4-8ca5-a8db08ff859b}8ca108fb-c57c-482e-831f-31955aa308e8146
חוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נוישירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;דגיםבריאות דגים;שירותים וטרינריים;צער בעלי חיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_dagey_noy.aspxחוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נוי04/02/2018 22:00:00{7ec67adc-5a92-4ba1-9400-a9161de496ec}1b9a365a-4676-4421-a484-740caaa253692
חוזר שימוש בתכשירים וטרינריים לטיפול בדגי מאכלהמזון שאנחנו אוכלים;בריאות בעלי חיים;דגיםבריאות דגים;שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2017/Pages/tahshirim_dagey_maachal_2017.aspxחוזר שימוש בתכשירים וטרינריים לטיפול בדגי מאכל31/01/2017 22:00:00{886ed609-ab7c-4450-9766-bf44c681ea63}39b07e0a-6be9-4227-98bf-f10dcd0adf7e2
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 2013אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);מנהלה (שו"ט);בריאות דבורים;בריאות דגים;בריאות סוסים (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט);בריאות בקר;בריאות חזירים (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט);יבוא יצוא (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2013.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנת 201331/12/2012 22:00:00{79468b76-5725-4ca3-85b7-6252b4b85da4}503f4d47-3870-431a-8788-ac7baa4629598

 

 

ד"ר נדב דוידוביץד"ר נדב דוידוביץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466251נדב דוידוביץמנהל03-968176003-9681739Nadavd@moag.gov.il

 

 

חוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_haavarat_dagim.aspxחוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיון10/06/2018 21:00:00
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/nohal_gidul_sartanim.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים09/06/2018 21:00:00
חוזר בנושא שימוש בפורמלין לטיפול בדגיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/formalin_fish.aspxחוזר בנושא שימוש בפורמלין לטיפול בדגים16/05/2018 21:00:00
חוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_mahalot_bahaley_haim_maim_16-4-18.aspxחוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים15/04/2018 21:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994
פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/pkudat_baaley_haim_1985.aspxפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז–1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי תשיז–1957.aspxחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז–1957
תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד–1974https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_mahalot_baaley_haim/Pages/תקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים) תשלד–1974.aspxתקנות מחלות בעלי חיים (יבוא בעלי-חיים), התשל"ד–1974