2016

 

 

התאמת אופן הדיגום ושיטות הבדיקה לניטור מחלת נגיף הרפס של קוי במתקנים סגוריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2016/Pages/digum_dagim 06.09.16.aspxהתאמת אופן הדיגום ושיטות הבדיקה לניטור מחלת נגיף הרפס של קוי במתקנים סגוריםהתאמת אופן הדיגום ושיטות הבדיקה לניטור מחלת נגיף הרפס של קוי במתקנים סגורים
חוזר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים - 4.7.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2016/Pages/hozer_baaley_haim_yamiim.aspxחוזר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים - 4.7.16חוזר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים - 4.7.16
המהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2016/Pages/kod_briut_dagim.aspxהמהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.Eהמהדורה ה-19 (2016) של הקוד לבריאות בעלי-חיים החיים במים של ה-O.I.E
חוזר תנאי החזקת דגים שלא לצרכים חקלאיים - 2.11.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2016/Pages/hozer_dagim_2-11-16.aspxחוזר תנאי החזקת דגים שלא לצרכים חקלאיים - 2.11.16