2016

להלן מפורסם חוזר בנושא תנאי החזקת דגים עקב ביקורות שנערכו לאחרונה על ידי השירותים הווטרינריים בחוות לגידול ולממכר דגי נוי.

השירותים הווטרינריים רוצים להדגיש כי החזקת דגים בניגוד לתנאים המפורטים בתקנות מהווה לכאורה עבירה על חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד- 1994 והתקנות מכוחו.

 

 

עדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/yetzu_dagim_canada_02-12-19.aspxעדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19
ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת