​​

 

 

חוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_haavarat_dagim.aspxחוזר - העברת דגי מאכל לתחנות המיון
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/nohal_gidul_sartanim.aspxנוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול סרטני מאכל החופשיים ממחלות סרטנאים
חוזר בנושא שימוש בפורמלין לטיפול בדגיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/formalin_fish.aspxחוזר בנושא שימוש בפורמלין לטיפול בדגים
חוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_mahalot_bahaley_haim_maim_16-4-18.aspxחוזר בדבר חובת דיווח על מחלות רשומות בבעלי חיים החיים במים
חוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נויhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2018/Pages/hozer_dagey_noy.aspxחוזר בנושא תנאי אריזה והובלה של דגי נוי