בחוזר המצורף, מודגשות מספר נקודות בנוגע לאריזתם והובלתם של דגים חיים, בהת​אם להוראות המפורטות ב-
IATA - Live Animal Regulations​​ 

לצפיה בחוזר בנושא תנאי אריזה​ והובלה של דגי נוי​​​


​​

 

 

יבוא חיות מחמד שבוצע בהם חיתוך רקמה לצורכי נוי – פנייה להערות הציבור https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_1-3-21.aspxיבוא חיות מחמד שבוצע בהם חיתוך רקמה לצורכי נוי – פנייה להערות הציבור
עדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר שהחל בתאריך 25.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_shamir-25-2-2021.aspxעדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ שמיר שהחל בתאריך 25.2.21
מקרה כלבת מספר 11 – בכלב, בישוב פקיעיןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_pkiin.aspxמקרה כלבת מספר 11 – בכלב, בישוב פקיעין