לאחרונה הגיעו לתחנות מיון מספר משלוחי דגים אשר לא עמדו בהוראות נוהל הבדיקות טרם שיווק של דגי מאכל מגידול מקומי ולפיכך, נפסלו למאכל אדם.​

​​​העברת דגי מאכל לתחנות המיון

 

 

הודעה ללולנים, ספטמבר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_9-20.aspxהודעה ללולנים, ספטמבר 2020
מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspxמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20