​מטרת הנוהל היא למנוע את התפשטות של המחלה במתקנים סגורים ולהבטיח את יכולתם של המגדלים לייצא את הסרטנים לחו"ל בהתאם לדרישות מדינות היעד.
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים​​​

מ​כתב נלווה

 

 

הודעה ללולנים, ספטמבר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_9-20.aspxהודעה ללולנים, ספטמבר 2020
מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןhttps://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspxמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspxאירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20