בריאות הגמל ובריאות פינות חי

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

המחלקה לבריאות גמלים מטפלת בנושאים הבאים:
1. הטמעה של חקיקה חדשה בתחום הטיפול בגמלים. 
2. פניות של מגדלי​ם בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הגמלים.

תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של גמלים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד יחידת הפיצו"ח בטלפון: 03-9559911.

הטיפול בפניות בנושא גמלים נעשה במשולב עם הלשכות הווטרינריות, יחידת הפיצו"ח והסיירת הירוקה של משרד החקלאות.

בריאות גמלים (שו"ט)

 

 

 

 

התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונהשירותים וטרינריים;ענפי בעלי חיים;מידע לחקלאי;רווחת בעלי חיים וחיות מחמדשירותים וטרינריים;בריאות גמלים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspxהתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונה01/04/2020 21:00:00{72409406-5bf1-46e9-854e-dd00ba78404d}9d117e67-597d-44b9-9767-780db8a6d9d82
התנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונהשירותים וטרינריים;בריאות בעלי חיים;ענפי בעלי חייםשירותים וטרינריים;בריאות גמלים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/gmalim_herum.aspxהתנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונה25/03/2020 22:00:00{72409406-5bf1-46e9-854e-dd00ba78404d}9d117e67-597d-44b9-9767-780db8a6d9d83

 

 

מילדנברג צביהמילדנברג צביה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466604מילדנברג צביהרופאת קלוטי פרסה ופינות חי03-968175203-9681730zviami@moag.gov.il