בריאות הגמל ובריאות פינות חי

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=32DispForm.aspx

 

המחלקה לבריאות גמלים מטפלת בנושאים הבאים:
1. הטמעה של חקיקה חדשה בתחום הטיפול בגמלים. 
2. פניות של מגדלי​ם בנושאי בריאות, גידול, טיפוח ורווחת הגמלים.

תלונות בנוגע להתעללות והזנחה של גמלים ניתן להעביר 24 שעות ביממה למוקד יחידת הפיצו"ח בטלפון: 03-9559911.

הטיפול בפניות בנושא גמלים נעשה במשולב עם הלשכות הווטרינריות, יחידת הפיצו"ח והסיירת הירוקה של משרד החקלאות.

בריאות גמלים (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

מילדנברג צביהמילדנברג צביה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466604מילדנברג צביהרופאת קלוטי פרסה ופינות חי03-968175203-9681730zviami@moag.gov.il