להלן חוזר ובו מידע אודות מחלת הפרצית בגמלים בשפות עברית וערבית, החוזר מיועד למגדלים ורופאים וטרינרים.

לחוזר פרצית - בשפה העברית
לחוזר פרצית - בשפה הערבית