אבחון גורמי מחלה בקטריאלים / פטריתיים

1. Contagious Equine Metritis (CEM) – מחלה בקטריאלית שגורמת להפלות, ספיגות עוברים בסוסות ודלקות רחם.

נוהל שליחת דגימות במקרה של הפלה:

1. חשוב מאוד לשלוח נפל או וולד פגום/ מת זמן קצר לאחר המלטה.
2. הפרשות רחם יש לאסוף במטוש עם קרקע מזון ספציפים (aimies, Stewarts ) את המטושים ניתן לקבל במעבדה לבקטריולוגיה.

נוהל שליחת דגימות לפני עונת הרבעות  

1. א. מסוס מרביע: יש לקחת 2 דגימות מסוס מרביע במסגרת של 7 ימים. את הדגימות יש לקחת בעזרת מטוש עם קרקע מזון Amies with charcoal מהאזורים הבאים: urethra, urethral fossa, penile sheath ו- pre – ejaculatory fluid .

1. ב. מסוסה: יש לקחת שלוש דגימות מסוסה במסגרת של 7 ימים. את הדגימות יש לקחת בעזרת מטוש עם קרקע מזון Amies with charcoal מהאזורים הבאים: clitoral fossa, clitoral sinuses וצוואר הרחם. זמן האינקובציה של התרבית הוא 7 ימים.

2. בדיקות בקטריאליות כלליות במקרים של פצע, הפרשה, שטיפת קנה נשימה, שטיפת רחם ואברים.

דגימה

כמות למשלוח

תנאי משלוח

שיטת בדיקה

זמן ביצוע

הערות

אברים פנימיים

150-200 גרם

בקירור 40c

באריזה קשיחה סגורה הרמטית

תרבית +רגישות

48-72 שעות

הזמן הדרוש להגדרת חיידקים מסוימים יכול להמשך זמן ארוך מהמצוין

צואה

10 גרם

שתן

5 מ"ל

הפרשות

2 מ"ל

מטושים

מטוש 1

 

3. מיקופלסמה-
נוהל שליחת דוגמאות:
א. שליחה של נוזלי רחם בקירור באריזה קשיחה סגורה הרמטית.
ב. שליחת נוזלי קנה נשימה בקירור באריזה קשיחה סגורה הרמטית.

4. ברוצלה
נוהל שליחת דוגמאות:
הפלה: הפרשות רחם, אברים מנפל ושליות יש להביא בקירור באריזה סגורה הרמטית מסומנת בתווית חומר ביולוגי מסוכן, יש לצרף בנפרד נסיוב מהאם.

שיטות האבחון:
א. בידוד בתרבית.
ב. משטחים עם צביעה שלModified Zeihl Neelsen.
ג. בדיקת נסיובים בשיטות:
i. Compliment fixation
ii. Serum Agglutination (SAT)
iii. Rose Bengal

5. לפטוספירה
הבדיקה נערכת כנגד שמונה אנטיגנים המיצגים את הקבוצות הסרולוגיות הידועות כפתוגניות לבעלי חיים, יש לשלוח נסיובים לצורך הבדיקה.

שיטת הבדיקה: Microscopic agglutination test (MAT) – מבחן הצמדה מיקרוסקופי.

6. קלמידיה
בדיקת נסיובים, בדיקה סרולוגית בשיטת: קשירת המשלים.
בדיקת אברים והפרשות: אימונופלוארסנסציה.

7. קדחת -Q
בדיקת נסיובים, בדיקה סרולוגית בשיטת: קשירת המשלים.
בדיקת אברים ונפלים: משטחים עם צביעה של Modified Zeihl Neelsen