אבחון גורמי מחלה פרזיטאליים

 1. בדיקות בבזיה
  א. נבדק דם מלא עם נוגדי קרישה (דם בהפרין או דם ב-EDTA)
  ב. הבדיקה נערכת כנגד זני בבזיה:B .cabali, B. equi
  *יש עדיפות למשלוח של מבחנות עם דם ולא משטחי דם מוכנים.
  ג. בדיקות לגילוי נוכחות נוגדני בבזיה, יש לשלוח סרומים. הבדיקה נערכת בשיטה הפלורוסנטית.
 2. בדיקות צואה לגילוי פרזיטים בסוסים. השכיחים הם: תולעים עגולות (נמטודות) ותולעים שטוחות.
  א. יש לשלוח צואת סוס חשוד, על הצואה להיות טרייה (חשיבות מיוחדת לצורך זיהוי סטרונגילידים בצואה).
  ב. על הדגימה להגיע למכון ולהישמר עד הבאתה בקירור.

מעבדה לפתולוגיה

 1. נתיחת גופות לגילוי סיבת המוות, את הגופה יש להוביל למכון הווטרינרי בהקדם האפשרי על מנת שהגופה לא תגיע למצב ריקבון. 
 2. שליחת דוגמאות מאברים לביופסיה. את הדגימות יש לשלוח באריזה קשיחה המכילה פורמלין סגורה ארמטית.
 3. נפלים יש לשלוח באריזות סגורות ארמטית, בקירור.
 4. אברים לצורך אבחון לאחר המוות יש לשלוח באריזה סגורה ארמטית בקירור.