פרסומים

 

 

המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכוניםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspxהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכוניםישראל נמצאת בהתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה. לפניכם הוראות התנהלות תחת הכרזת שעת חירום באורוות, למגדלים ורופאי סוסים. הוראות אלו תקיפות עד הוראה חדשה ובהתאמה לקוום הוראות אחרות של משרדי הממשלה.
חוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim_19-8-18.aspxחוזר בנושא העשרה של סוסים באורוות סוסים - 19.8.18
חוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_susim.aspxחוזר מחלת הלפטוספירוזיס בסוסים
הנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hozer_kalevet.aspxהנחיות רופאי ומגדלי סוסים בנושא מניעת מחלת הכלבת
חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/botulizm_susim_2015.aspxחוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15חוזר בוטוליזם סוסים - 7.6.15
מפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/pinuy_aton.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותהמפקחי משרד החקלאות פינו אתון שסבלה מפציעות קשות והתעללות מילדי כפר חב"ד ובעל המשק שהחזיק אותה
השתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/13https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/hishtalmut_susim_2013.aspxהשתלמות לזיהוי סוסי טרובדור עבור ספר העדר - 14-15/10/13
צעדת רבין לרוכבי הסוסים תתקיים ב-11/10/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/tzadat_susim.aspxצעדת רבין לרוכבי הסוסים תתקיים ב-11/10/2013
סיכום פעילות שנת 2012 בענף הסוסים בשירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/sikum_susim_2012.aspxסיכום פעילות שנת 2012 בענף הסוסים בשירותים הווטרינריים
עלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/alon_meda_susim_2013.aspxעלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסיםעלון מידע בנושא מחלת הסטרנגלס בסוסים
מפת קדחת מערב הנילוס בסוסים, אנשים ויתושים לשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/kadahat_nilus-21-10-12.aspxמפת קדחת מערב הנילוס בסוסים, אנשים ויתושים לשנת 2012מפת קדחת מערב הנילוס בסוסים
דף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/meda_megadlim_2.2.12.aspxדף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסיםדף מידע למגדלים - מחלת הרפס בסוסים
ועדות משנה מייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/vaada_susim.aspxועדות משנה מייעצות לשירותים הווטרינריים בנושא סוסים
חוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/tichnun_bnia_urvot.aspxחוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון ובניית אורוות ומבנים נלווים