פרסומים

 

 

Sarcoptes scabiei in pigs in Israelhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/Sarcoptes scabiei in pigs in Israel.aspxSarcoptes scabiei in pigs in IsraelSarcoptes scabiei in pigs in Israel
נוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tzaar_hazirim_2015.aspxנוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאייםנוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאיים - 2015
הוראות אספקת מים לחזיריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/הוראות אספקת מים לחזירים.aspxהוראות אספקת מים לחזיריםהוראות אספקת מים לחזירים