פרסומים

 

 

תקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/briut_hazirim.aspxתקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינריים
Sarcoptes scabiei in pigs in Israelhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/Sarcoptes scabiei in pigs in Israel.aspxSarcoptes scabiei in pigs in Israel
הוראות אספקת מים לחזיריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/הוראות אספקת מים לחזירים.aspxהוראות אספקת מים לחזירים
דרישות חדשות להצהרת בריאות לחזירים המיועדים למכוני מחקר ומעבדותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/hanhayot_tfasim_hazirim.aspxדרישות חדשות להצהרת בריאות לחזירים המיועדים למכוני מחקר ומעבדות